Opening, Karin Arink (left) and Cora Moret

The fourth edition of Arte Concordia was held from september 9 to October 9 2017. Curator Karin Arink developed the concept. Thirteen artist created works especially for this exhibition. More than forty artists made flags that were also to be seen at the Flagparade on the Boompjes.
Arte Concordia is showing art in the neighborhood where people live, work, study and go to school. High-quality art can be found here on the Avenue Concordia in Rotterdam as part of everyday life.
Karin Arink about the theme: "The Avenue Concordia is a monumental and protected area. The word 'Monument' evokes stately images in public space and decorated buildings: memorial signs that refer to the past. At the same time the words 'now' and 'moment' are hidden in this word: monuments refer to specific moments, to (political) events in the past. 
The artist created installations such as monuments that mark the temporary or actions that become mo(nu)ment. The work is related to the coming and going of passers-by and events around the Avenue.

AC17-JvDeursen

Artists of the works in situ:
Juan Beladrich, Willem Besslink, Ellen Boersma, Anna Bondt, Iris Bouwmeester, Paul Cox, Jessica van Deursen, Rolf Engelen, Albert Kliest, Robin BK Kolleman, Maurice Meewisse, Tanja Smeets and Josua Wechsler.

Maartje Berendsen: project co-ordination
Cora Moret: direction

Iris BouwmeesterSolar I van Iris Bouwmeester

Arte Concordia laat kunst zien in de omgeving waar mensen wonen, werken, studeren en naar school gaan. Kunst van kwalitatief hoog niveau staat hier op de Avenue Concordia in Rotterdam als onderdeel van het dagelijks leven. Over het thema zegt Karin Arink: 'De wijk waarin de Avenue Concordia ligt is beschermd stadsgezicht. Het woord 'Monument' roept statige beelden op in de publieke ruimte en mooi versierde gebouwen: herdenkingstekens die verwijzen naar het verleden. Tegelijk verbergen zich in dit woord de begrippen 'nu' en 'moment': monumenten verwijzen naar specifieke momenten, naar (politieke) gebeurtenissen in de tijd."
De kunstenaars maakten beelden die het tijdelijke markeren of tijdelijke handelingen die tot mo(nu)menten worden. Het werk staat in relatie tot het dagelijks komen en gaan van mensen en gebeurtenissen rondom de Avenue.

AC17-AnnaAnna Bondt, Dagboek van Concordia

Kunstenaars van werken in situ:
Juan Balderich, Willem Besselink, Ellen Boersma, Anna Bondt, Iris Bouwmeester, Paul Cox, Jessica van Deursen, Rolf Engelen, Albert Kliest, Robin BK Kolleman, Maurice Meewisse, Tanja Smeets en Josua Wechsler.

Maartje Berendsen: projecoördinatie
Cora Moret: algehele leiding

AC17-Meewisse
Maurice Meewisse, Casting #6

Fotografie: Karin Oppeland