Verwondering over het alledaagse
Voor Cora Moret is haar directe omgeving de bron van inspiratie. Zij wil een andere kijk op de alledaagse werkelijkheid laten zien, een suggestie doen die de kijker ruimte biedt daar eigen gedachten, beelden en herinneringen bij te hebben. “Mijn dochter, een jonge vrouw met een verstandelijke en visuele beperking, is vaak in mijn werk aanwezig door haar manier van beleven en omdat ze veel bij me is. Wat ik elke dag meemaak, is ook wat ik zie op tv, internet, in kranten, etc. Daarnaast zoek ik inspiratie bij kunstenaars die op een eigenzinnige en gedurfde manier hun wereld verbeelden.”
Door met thema’s en verschillende media te werken, geeft Cora ruimte aan de impuls om iets wat haar belangstelling heeft gewekt te onderzoeken. De samenhang zit in manier waarop zij naar de werkelijkheid kijkt.

Schilderen en tekenen zijn de belangrijkste disciplines. Daarnaast maakt Cora Moret installaties in de openbare ruimte. “Ik experimenteer met verschillende materialen omdat ik steeds zoek op wat voor manier een idee het beste vorm kan krijgen." Fotografie gebruikt zij als ondersteuning, meestal zijn dit eigen foto’s en soms foto’s uit kranten, tijdschriften of van internet.
In de portretten wil Cora met weinig middelen een suggestie te wekken, vaak is het een detail dat de aandacht trekt. “Als ik een portret schilder van mijn moeder hoop ik dat het landschap dat het leven rond haar ogen heeft getekend wordt gezien en meegenomen.” De interieurs en landschappen verbeelden de ruimte om ons heen die we zelf gecreëerd hebben als ‘thuis’ en de buitenruimte die wij aan onze behoefte naar mobiliteit, recreatie, winkelen, etc hebben aangepast.
De installaties spelen op een directe manier in op wat wij met onze omgeving doen. “Als ik op straat een grote cirkel hoog tussen de bomen hang, ontstaat een gelaagd spel van licht, schaduw en wind. Ik hoop dat de mensen die komen kijken op een andere manier beleven wat ze elke dag zien dan wanneer ze met een boodschappentas langs lopen.”
Cora Moret werkt projectmatig. Het openlijk zoeken is een proces om te komen tot een meer intense en compacte verbeelding van een onderwerp. Dit is bijvoorbeeld goed te zien in de series ‘Avenue’ ‘Land van asfalt’ en ‘Mijn plaats aan de Piet Hein Eek tafel’.
Bij het schilderen streeft zij naar een heldere manier van verf aanbrengen en gebruikt de verf dun, zodat de onderliggende laag of tekening zichtbaar blijven.
In 2009 maakte Cora Moret haar eerste installatie buiten, Phoenest, hiertoe aangezet uit verbazing over een lange rij gekapte bomen. Het effect van de fantasienesten die zij samen met Freetje Meijer realiseerde was verrassend en leverde veel bekijks op. Dat was een stimulans om de cirkels ‘Magnifying circle’ I en II te maken, onderdeel van de installatie ‘Avenue’.